Tatai Csilla

Tatai Csilla
Tatai Csilla

okleveles pszichológus
egészségpszichológus
angol nyelven is / in English

Orientációs beszélgetés: csak telefonon vagy online

A nevem Tatai Csilla. Egészségpszichológusként végeztem.

Jelenleg főállásban a Debreceni Egyetem tanársegédeként oktatói-kutatói feladatokat látok el, valamint a hallgatói tanácsadásért felelős Mentálhigiénés Iroda munkatársa vagyok. Emellett pár- és családterapeutának képződöm, illetve PhD tanulmányokat folytatok. (Kutatási területem: fiatalok mentális egészsége és egészségmagatartása, táplálkozási szokások, evészavarok, egészségfejlesztés és egyéb prevenciós lehetőségek.)

Fontosnak tartom, személyes hivatásomnak tekintem a pszichológiai kultúra -minél szélesebb körben történő- elterjesztését, a pszichológia ismeretanyagának átadását, a népesség edukálását. Saját magam folyamatos képzését, képződését szintén elengedhetetlennek tartom, az élethosszig tartó tanulásban (és az élethosszig tartó fejlődésben) hiszek.

Az oktatói-kutatói szerepkör mellett a gyakorló pályán is tevékenykedem, pszichológiai tanácsadás, krízisintervenció keretében igyekszem szakszerű segítséget nyújtani mindazoknak, akik valamilyen élethelyzeti nehézséggel, elakadással, krízissel küzdenek.

Bio-pszicho-szociális keretben gondolkodom, közel áll hozzám a rendszerszemlélet, a tranzakcióanalízis, a relaxációs és a mindfulness technikák, valamint előszeretettel alkalmazom a pozitív pszichológia eszköztárát. Bizalomteljes légkört megteremtve, empatikus odafordulást biztosítva próbálom segíteni a hozzám fordulókat abban, hogy saját erőforrásaikat felfedezhessék és a bennünk rejlő potenciált kibontakoztathassák.


My name is Csilla Tatai. I graduated as a Health Psychologist. During my studies I was a trainee at the Clinics and some companies in order to get experience and I made volunteer work at several organisations.

I am working in a full-time job at the University of Debrecen as a lecturer assistant and a researcher. I also do PhD studies. It is very important for me to spread widely the psychological knowledge and I also consider crucial to develop myself and my knowledge day by day. I believe in life-long learning and life-long development.

Beside my academic job, I work in the applied areas of psychology as well. By counselling, crisis intervention I support those who are facing new stituations, adaptation challenges, difficulties in their everyday life, problems in their human relationships, learning difficulties, low self-esteem. By providing a secure and empathetic approach I try to help my clients to utilize their resources and opportunities that are already in their possession.

Feel free to contact me!

You can contact me regarding the following issues:

 • crisises
 • life management
 • family problems
 • relationship problems
 • learning difficulties
 • low motivation
 • low self-esteem
 • eating disorders, problematic eating habits, weight management
 • supporting in developing healthy(/healtier) lifestyle
 • carrier counselling
 • growth /personality development
 • identity issues
 • chronic diseases
 • stress management
 • time management


Rólam mondták

Olvasd el, mit mondtak rólunk a klienseink!